Litter K

17/11/2012
LYNX NIGHTLY SHADOW ESKIMOSKI DOMEKUNA SNEATTHA KATTYVAL
4 boys & 2 girls

fotoalbum

JCH UA, JGRCH UA, JCH MOL, JCH BG KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDE – Odessa, Ukraine
JCH UA KIMELA POKEHONTAS VIKTORIYA PRIDE – Lugansk, Ukraine
KIMMI NATTA VIKTORIYA PRIDE – Donetsk, Ukraine
KICHI TAKODA VIKTORIYA PRIDE – Dnepropetrovsk, Ukraine
KUMKA KENGI VIKTORIYA PRIDE – Stavropol, Russia
INTER CH, MULT CH, 4*CH UA, CH MOL, GRCH MOL, CH BG, GRCH BG, CH RO, CH GE, CH BALKAN,
JCH UA, JCH BG, JCH MOL, JCH RO
KENTY AMITOLA VIKTORIYA PRIDE –
Kherson, Ukraine

razdelitel

Litter M

14/04/2014
KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDEBERSY SEEGURD KARNAVALDA
2 boys & 4 girls

fotoalbum

MINOR URSA VIKTORIYA PRIDE – Dnepropetrovsk, Ukraine
MAJOR URSA VIKTORIYA PRIDE – Belgorod, Russia
MILKY WAY VIKTORIYA PRIDE – Gomel, Belarus
MOON ECLIPSE VIKTORIYA PRIDE – Kherson, Ukraine
MOONLIGHT VIKTORIYA PRIDE – Sevilla, Spain
MULIPHEIN VIKTORIYA PRIDE – Melitopol, Ukraine

razdelitel

Litter I

09/01/2015
DESMOND OF AJNURA x UNA SNEATTHA KATTYVAL
2 boys

fotoalbum

ICY HEART VIKTORIYA PRIDE – Odessa, Ukraine
ICE BREATHE VIKTORIYA PRIDE –

razdelitel

Litter H

14/12/2015
KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDEBERSY SEEGURD KARNAVALDA
2 boys & 5 girls

fotoalbum

HALDOR CRYSTAL ICE VIKTORIYA PRIDE – Kiev, Ukraine

HALWARD WINTER WOOD VIKTORIYA PEIDE – Odessa, Ukraine

HELGA THE PERMAFROST VIKTORIYA PRIDE – Klagenfurt, Austria

HILDE COLD HEART VIKTORIYA PRIDE – Tartumaa, Estonia

HEDVIGA WITH BLIZZARD VIKTORIYA PRIDE Kerekegyháza, Hungary

HERUKA THE SNOWFLAKE VIKTORIYA PRIDE – Kiev, Ukraine

HENRIKA ICE CASTLE VIKTORIYA PRIDE – Lyon, France  (De Youskaille siberians kennel)

razdelitel