razdelitel

Litter G

5/01/2018
LOVER VIKTORIYA PRIDE ANGEL OF SOYANE BERSY SEEGURD KARNAVALDA
4 boys & 3 girls

fotoalbum

GOD SAVE THE QUEEN VIKTORIYA PRIDE – Germany 🇩🇪
GOOD GOLLY MISS MOLLY VIKTORIYA PRIDE – Serbia 🇷🇸
GIVE ME PEACE ON EARTH VIKTORIYA PRIDE – Austria 🇦🇹

GOTHIC ROMANCE VIKTORIYA PRIDE  – available

GREENBACK DOLLAR VIKTORIYA PRIDE  – available
GHOST OF FREEDOM VIKTORIYA PRIDE  – Sweden 🇸🇪️️

GIN FROM A BOTTLE VIKTORIYA PRIDE – Romania🇲🇩

razdelitel

Litter F

09/06/2017
LOVER VIKTORIYA PRIDE ANGEL OF SOYANE KENTY AMITOLA VIKTORIYA PRIDE
2 boys & 2 girls

fotoalbum

FLIGHT OF THE PHOENIX VIKTORIYA PRIDE – Kyoto, Japan 🇯🇵
FROZEN RIVER VIKTORIYA PRIDE – Saskatchewan, Canada 🇨🇦
FROM DUSK TILL DAWN VIKTORIYA PRIDE – Corazin, Israel 🇮🇱
FLY ME TO THE MOON VIKTORIYA PRIDE  – Nummijärvi, Finland 🇫🇮

razdelitel

Litter E

27/05/2017
LOVER VIKTORIYA PRIDE ANGEL OF SOYANE BERSY SEEGURD KARNAVALDA
5 boys & 1 girls

fotoalbum

🏆 JCH Romania, CH Romania  ELZA FOREST NIMPH VIKTORIYA PRIDE Cluj-Napoca, Romania🇲🇩

 
EFFECT SOARING FALCON VIKTORIYA PRIDE – Kherson, Ukraine 🇺🇦
EDGE MISTY SKY VIKTORIYA PRIDE  – Sulzdorf an der Lederhecke, Germany 🇩🇪
EYES OF WIZARD VIKTORIYA PRIDE  – Nikolaev, Ukraine 🇺🇦
ERLY FERN FLOWER VIKTORIYA PRIDE  – Norfolk Virginia, USA ️️️🇺🇸
️ EVE MIDSUMMER VIKTORIYA PRIDE  – Dordrecht, Netherlands 🇳🇱

razdelitel

Litter H

14/12/2015
KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDEBERSY SEEGURD KARNAVALDA
2 boys & 5 girls

fotoalbum

HALDOR CRYSTAL ICE VIKTORIYA PRIDE – Kiev, Ukraine 🇺🇦

HALWARD WINTER WOOD VIKTORIYA PEIDE – Odessa, Ukraine 🇺🇦

HELGA THE PERMAFROST VIKTORIYA PRIDE – Klagenfurt, Austria 🇦🇹

🏆 CH  Estonia HILDE COLD HEART VIKTORIYA PRIDE – Tartumaa, Estonia ️️🇪🇪

HEDVIGA WITH BLIZZARD VIKTORIYA PRIDE Kerekegyháza, Hungary 🇭🇺

HERUKA THE SNOWFLAKE VIKTORIYA PRIDE – Kiev, Ukraine 🇺🇦

HENRIKA ICE CASTLE VIKTORIYA PRIDE – Lyon, France 🇫🇷

razdelitel

Litter I

09/01/2015
DESMOND OF AJNURA x UNA SNEATTHA KATTYVAL
2 boys

fotoalbum

ICY HEART VIKTORIYA PRIDE Odessa, Ukraine ️️️🇺🇦
 ICE BREATHE VIKTORIYA PRIDE Odessa, Ukraine ️️️🇺🇦

razdelitel

Litter M

14/04/2014
KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDEBERSY SEEGURD KARNAVALDA
2 boys & 4 girls

fotoalbum

MINOR URSA VIKTORIYA PRIDE Dnepropetrovsk, Ukraine ️️️🇺🇦
MAJOR URSA VIKTORIYA PRIDE   Belgorod, Russia 🇷🇺
MILKY WAY VIKTORIYA PRIDE  Gomel, Belarus 🇧🇾
MOON ECLIPSE VIKTORIYA PRIDE Kherson, Ukraine ️️️🇺🇦
MOONLIGHT VIKTORIYA PRIDE Sevilla, Spain 🇪🇸️️
MULIPHEIN VIKTORIYA PRIDE Melitopol, Ukraine ️️️🇺🇦

razdelitel

Litter K

17/11/2012
LYNX NIGHTLY SHADOW ESKIMOSKI DOMEKUNA SNEATTHA KATTYVAL
4 boys & 2 girls

fotoalbum

🏆 MULTI JCH  KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDE Odessa, Ukraine 🇺🇦
🏆 JCH UA️ KIMELA POKEHONTAS VIKTORIYA PRIDE Lugansk, Ukraine 🇺🇦
KIMMI NATTA VIKTORIYA PRIDE Donetsk, Ukraine 🇺🇦
 ️ KICHI TAKODA VIKTORIYA PRIDE Dnepropetrovsk, Ukraine 🇺🇦
🏆 JCH Russia KUMKA KENGI VIKTORIYA PRIDE Stavropol, Russia 🇷🇺
🏆 INTER CH, MULTI CH  KENTY AMITOLA VIKTORIYA PRIDE our kennel 🇺🇦

razdelitel